Swift Day #1

เริ่มดู swift เป็นเรื่องเป็นราวอีกครั้ง หลังจากถอดใจไปหลายๆ ครั้งกับความรู้สึกว่าภาษา swift นั้นยังไม่พร้อม ยังมีการปรับเปลี่ยนเยอะ แต่รอบนี้ swift ออกมาถึงเวอร์ชั่น 2.1 แล้ว คิดว่าสมควรแก่เวลาซักทีครับ

“เป้าหมาย learning อย่างน้อยไปให้ถึง #30 days”

วันแรกปูพรม ทำความเข้าใจพื้นฐานกันใหม่

var – ใช้ประกาศตัวแปรที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าที่เก็บไว้ได้ในภายหลัง

let – ใช้ประกาศตัวแปรแบบ constant หรือตัวแปรที่คิดว่าจะไม่มีการแก้ไขค่าในตัวแปรอีกแล้ว

ไม่จำเป็นต้องประกาศ type ของตัวแปร compiler จะทำการกำหนด type เองจากค่าที่เราใส่เข้าไป และ pattern การเขียน ให้พยายามใช้ feature ในการเขียนให้สั้นไม่ต้องกำหนด type ให้ compiler กำหนดเองเป็นหลัก

cast type ใช้ชื่อ Type( variableToCast ) เช่น String( myFloatConstant ) ได้

Array, Dictionary ประกาศโดยใช้ [ ]
และเรียกใช้ได้โดยใช้ index หรือ key และอนุญาติให้มีเครื่องหมาย , ในสมาชิกตัวสุดท้ายได้

 

ตัวอย่างทั้งหมดสามารถ copy ไปรันบน Xcode Playground ได้เลยครับ

ถัดมาเป็นเรื่องที่ ถ้าไม่เคลียร์ตั้งแต่แรก อาจจะทำให้สับสนได้ โดยเฉพาะสำหรับคนที่เขียน Objective-C มาก่อน คือ

ตัวแปรที่มีเครื่องหมาย ? หรือ ! ตามท้าย ดูกันต่อ ตอนต่อไปครับ …
credit:
เนื้อหาและโค้ดบางส่วนอ้างอิงจาก The Swift Programming Language (Swift 2.1) ใน iBook ของ Apple นะครับ

Swift & Swift 2.0 Online learning resource

A collection for learning swift, just incase I’m lost them sometime later, btw, swift is on of my 2016 goal to be great at it.

Tutorial with project examples
https://www.hackingwithswift.com/

WKWebview Tips
https://github.com/ShingoFukuyama/WKWebViewTips

iBook, Swift 2.1 (Apple)

Raywenderlich (of course)
http://www.raywenderlich.com/category/swift

How to add APNS certificate and create the p12 file.

First start with how to create the certificates:
http://quickblox.com/developers/How_to_create_APNS_certificates

then how to export them into P12 format
http://faq.appaloosa-store.com/knowledgebase/articles/61785-how-to-generate-push-notification-p12-file

done!

iPad no sound problem ?!?!

Be relax, grap a cup of tea/coffee and try the following solutions, I confident that 98% of no-sound problem will be gone. By the way, sorry for some dump question but those are things that can happen for everyone and me too.

# 1. the volume is locked by the software volume lock that most people aren’t aware of. You can access it by double tapping the home button and scrolling all the way to the left.
# 2. Device volume isn’t all the way down
# 3. Headphones aren’t plugged in
# 4. Make sure device not connect to the dock. Dock can prevent sound from playing.
# 5.. the system sound engine was crashed by another app. Refresh the sound engine by going into the system settings page. Under general, tap on Sounds and minimize and then maximize the volume bar.
# 6. App’s internal state is screwed up.. Restart the app by double tapping the home button for the task bar to show up.. then on the task bar, you’ll see all the apps running in the background. Hold down on an app icon for 1/2 second until a minus sign appears… tap minus sign to close the app permanently.. Then restart the app to refresh its state.
# 7. The device’s internal state is screwed up. Restart the device by holding down the home button and the power button for 10 seconds.
# 8 The app is corrupted thus crashing constantly.. Delete the app and re-download it.. You won’t get charged again..so don’t worry.
# 9 Soft Mute – if you set hardware lock button to lock orientation and then there is “Soft Mute” feature to be mute. Make sure the soft mute has not be set to turn off sound.

 • Double tap the home button
 • Swipe from left to right
 • Tap the speaker icon to the far left
 • It should show “Mute Off” below the play button
 • Listen to app sound once again

 

Add header effect as Path App.

วันนี้หาวิธีทำ Header ชอง Table ให้มี effect แบบแอพหล่อๆ อย่าง Path และเจอเว็บนึงอธิบายไว้ดีมาก และจริงๆ แล้วไม่ได้ยากเลยครับ

ตามลิงค์ไปอ่านได้ >> คลิกเลย

Superview & Touch + PanGesture

เราสามารถ access parent view ของ UIView และ subclass ของ UIView display object ได้ด้วย property  “superview” เช่น myBtn.superview.frame.size.width สะดวกจุงเบย

การพยายามใช้ event touchesBegan/Moved/Ended ไปพร้อมๆ กับ event scrolling วิธีที่ดีที่สุด คือ ใช้ UIPanGestureRecognizer ช่วยในส่วนของการเคลื่อนที่แทน การใช้ nextResponder ใน touches events

 

การทำงานกับเสียงใน iOS

หลังจากหาข้อสรุปมาช่วงนึง ก็ได้เวลาหาข้อมูลจริงๆ จัง จนพอได้ข้อสรุปที่ใช้เป็นแนวทางได้ จึงอยากเอามาแชร์ให้ทุกคน เผื่อจะได้ประหยัดเวลาในการเลือกใช้ api ต่างๆ ที่มีมาให้ (เยอะเหลือเกิน) ใน iOS

Objective-C (iOS)  working with audio:

 • OpenAL :  when you want a convenient, high-level interface for positioning sounds in a stereo field or when you need low latency playback.
 • Audio File Stream Services  :  to parse audio packets from a file or a network stream.
 • AVAudioPlayer class  :  For simple playback of single or multiple sounds
 • AVAudioRecorder class  :  For recording to a file
 • Voice Processing I/O unit  :  for audio chat
 • iPod Library Access  :  To play audio resources synced from a user’s iTunes library
 • Core Audio’s System Sound Services  :  When your sole audio need is to play alerts and user-interface sound effects.
 • Audio Queue Services  :  For other audio applications, including playback of streamed audio, precise synchronisation, and access to packets of incoming audio.

ข้อมูลเพิ่มเติม อ่านต่อได้ ที่นี่

Get system time and check time pass in Objective-C

Tips: เราสามารถเช็ค ระยะเวลาการประมวลผลของคำสั่งในแต่ละบรรทัด หรือบล็อคของคำสั่ง ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี:

NSDate *startDate = [NSDate date];
….

// processing something here …

NSTimeInterval elapsedTimeInterval = [startDate timeIntervalSinceNow];
NSLog(@”>>>>>>>>>>>>>>>> = %f”, elapsedTimeInterval);

ผลลัพธ์ที่ได้เป็นหน่วยวินาที (ติดลบ)

Falling fun fun

ยังไงๆ ผมก็ว่า การเขียนแฟลชนี่ มีความยืดหยุ่นสูงจริงๆ แต่อาจจะทำให้เรารู้สึกเสียนิสัยและอึดอัดใจในการเขียนโปรแรกมภาษาอื่นๆ ได้ เมื่อไม่มี dynamic variable หรือ object ที่มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานอย่าง MovieClip 🙂

Simple Swing

Math: Swing + Gravity + Rotaion = falling leaf ครับ

ว่าแล้ว ลองมาดู pseudo code แบบคร่าวๆ นะครับ
– Generate random leaf
– add force เริ่มต้น gravity, rotation force, swing force
– ขนาดในการเริ่มต้นมีผลต่อ แรง Gravity (Vy), spin + swing
– แยกลูปในการสร้างใบไม้ และลูปในการ animate
– ถ้าใบไม้ล่วงถึงพื้น ให้ลบตัวเองจากกลุ่ม animate
– แสดงเงาบนพื้น
– ตั้งเวลาในการลบตัวเองออกจาก stage เพื่อลด memory

อืมมมม มันส์นิดๆ

Connect Camera is easy, turn it off is evil!!

To turn it on is so simple as document said but to turn it off after access need specific method. After google around I found this one solution:

video.attachCamera(null);
video.clear();
removeChild(_video);
camera = null;

ref: http://www.ninjabonsai.net/blog/?p=80

I test in an empty fla and it work like a charm. But when I test in my working project which do a lot more of connect and display video. I found that another important trick to do is below:

var cam:Camera = Camera.getCamera( id );
video.attachCamera(null);  // this need to set before the next line, always.
video.attachCamera(cam);

I know it weird but it work well for me.