การอ่านค่า flashvars จาก swf ที่ถูกโหลดเข้ามา

ปัญหาในการพยายามโหลดค่า flashvars จาก swf ที่ถูกโหลดเข้ามาภายใน swf อีกตัว เป็นปัญหาที่เรียกได้ว่าน่าปวดหัวไม่น้อยทีเดียว แต่จริงๆ แล้ววิธีแก้ปัญหานั้นไม่ยากครับ หลังจากที่ผมพยายามแก้ปัญหาและหาข้อมูลอยู่พักใหญ่ ในที่สุดก็ได้ข้อสรุป คือ

ที่ตัว Main นะครับ เวลาอ่านค่า flashvars จะใช้คำสั่ง

ในขณะที่ถ้าต้องการอ่านค่า flashvars จาก swf ที่ถูกโหลดเข้ามาจะต้องเปลี่ยนคำสั่งเป็น

การเรียกผ่านตัวแปร stage จะเป็นการเรียกไปยัง display container ของ swf ที่ถูกโหลดเข้ามานั่นเอง

และหากยังไม่ได้ ก็ยังมีอีกวิธี โดยการส่งค่าตัวแปรต่างๆ เข้าไปตอนโหลด swf อีกตัวนั่นเอง

var myRequest:URLRequest = new URLRequest(String(“/myPath.swf” + fVars));

ที่มา: http://ragona.com/blog/pass-flashvars-loaded-swf/