หลุมพลาง Auto Scaling feature จาก corona

เคสนี้เรียกว่า “ขุดหลุมฝังตัวเอง” เกิดการแสดงขนาดภาพเพี้ยนในเกมส์ จากการพยายาม swap ภาพเองเมื่อ resolution ของ devices สูง

จากกำหนดการแสดงผลของ Application ไว้ที่ resolution ต่ำๆ เช่น 320×480 และทำการแสดงผลภาพบน retina display / ipad corona จะทำการปรับภาพเป็น dynamic scale โดยหากภาพที่ใช้การโหลดรูปแบบ newImageRect() จะได้รับการเปลี่ยนภาพให้โดยอัตโนมัติ เป็นชุด 2x แต่ภาพที่โหลดแบบ newImage() ต้องใส่ parameter เพื่อบังคับให้แสดงแบบไม่ dynamic scale เพิ่ม เมื่อทำการเปลี่ยนภาพเองผ่านโปรแกรม !!

ที่สำคัญ คือ simulator จะไม่แสดง error แต่เมื่อทดสอบใน devices จึงจะพบ…T T