การทำงานกับเสียงใน iOS

หลังจากหาข้อสรุปมาช่วงนึง ก็ได้เวลาหาข้อมูลจริงๆ จัง จนพอได้ข้อสรุปที่ใช้เป็นแนวทางได้ จึงอยากเอามาแชร์ให้ทุกคน เผื่อจะได้ประหยัดเวลาในการเลือกใช้ api ต่างๆ ที่มีมาให้ (เยอะเหลือเกิน) ใน iOS

Objective-C (iOS)  working with audio:

  • OpenAL :  when you want a convenient, high-level interface for positioning sounds in a stereo field or when you need low latency playback.
  • Audio File Stream Services  :  to parse audio packets from a file or a network stream.
  • AVAudioPlayer class  :  For simple playback of single or multiple sounds
  • AVAudioRecorder class  :  For recording to a file
  • Voice Processing I/O unit  :  for audio chat
  • iPod Library Access  :  To play audio resources synced from a user’s iTunes library
  • Core Audio’s System Sound Services  :  When your sole audio need is to play alerts and user-interface sound effects.
  • Audio Queue Services  :  For other audio applications, including playback of streamed audio, precise synchronisation, and access to packets of incoming audio.

ข้อมูลเพิ่มเติม อ่านต่อได้ ที่นี่